Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden zoals die voor elke websitebezoeker van toepassing zijn. Mocht u vragen hebben neem dan voor een bestelling contact met ons op, dit kan per e-mail of per Whatsapp.

Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten en wijze van aflevering

Wij bezorgen uw bestelling gratis. Binnen Nederland worden onze pakketjes afgeleverd door PostNL. In 99% van de gevallen worden bestellingen die op werkdagen voor 15:00 zijn geplaatst binnen 1 a 2 dag(en) bij u aangeboden op het afleveradres.

Betalingscondities

De koopovereenkomst is gesloten en de goederen worden verstuurd na de ontvangst van de betaling van het totale bedrag van de bestelling (inclusief verzendkosten).

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:

  • iDeal
  • Bancontact/Mistercash
  • Paypal
  • Bankoverschrijving
  • Overboeking
  • Afterpay

Leveringstermijn en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. De standaard levertermijn is binnen 3 werkdagen na bestelling. Indien deze termijn niet mogelijk is, stellen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

In het geval van grotere stukken die niet door PostNL worden bezorgd, plannen we een leverafspraak met u in. In dit geval geldt een uiterste levertermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u melden via het volgende e-mail adres: info@wildlifedesign.com

Retourneren

U kunt uw artikel binnen 14 dagen retourneren zonder opgave van reden. Zodra wij uw retourzending in goed conditie hebben ontvangen, zal het volledige aankoopbedrag binnen één werkweek terug aan u overgemaakt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de ondernemer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De ondernemer garandeert niet dat de aan de consument geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Het is de consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé-gebruik in de relatie tot het product zelf.

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Wildlife Design de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De afnemer (niet-consument) is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Wildlife Design te retourneren op straffe van een boete van €150 per overtreding, en €50 per dag of dagdeel dat de afnemer verzuimt aan het verzoek van Wildlife Design gehoor te geven. Het voorgaande laat onverlet alle overige rechten van Wildlife Design waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en e-mailadres.

Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Wel schrijft u zich automatisch in voor onze maandelijkse nieuwsbrief, waarvoor u uzelf kunt afmelden in de eerste ontvangen nieuwsbrief.

Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@wildlifedesign.com. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

Google Privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Dit doen ze om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google. Vervolgens wordt deze door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Deze informatie mag door Google aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt het Nederlands recht op alle door Wildlife Design en haar klanten gesloten overeenkomsten.